Privacy

Masimo SafetyNet™ Aydınlatma Metni

 

Son güncelleme: December 23, 2021

KISIM I

İçindekiler Listesi

1.      Giriş

2.      Ne tür kişisel bilgiler toplarız?

3.      Kişisel verileri hangi kaynaklardan toplarız?

4.      Kişisel bilgileri hangi amaçlar için kullanırız?

5.      Kişisel verilerinizi kime ifşa ederiz, kiminle paylaşırız veya kime aktarırız?

6.      Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

7.      Kişisel verileri nasıl koruruz?

8.      Çocuklar

9.      Haklarınız

10.    Bu Aydınlatma Metninin Etkisi; Değişiklikler

11.    Bizimle İletişime Geçin

 

1. Giriş

Masimo olarak, bu Aydınlatma Metnini, sağlık hizmetleri sunucularının hastanın bakım ve durumunu uzaktan yönetmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlanan Masimo SafetyNet™ mobil uygulamasını veya Masimo SafetyNet klinik portalını kullandığınız zaman kişisel verilerinizi nasıl kullandığımızı ve bu hizmetlerle ilişkili veri işleme ve depolama özelliklerini (topluca, “SafetyNet”) açıklamak amacıyla dikkatinize sunuyoruz. Yalnızca sağlık hizmetleri sunucusu tarafından SafetyNet’i kullanmak için yetkilendirilen hastalar bunu yapabilir ve yalnızca SafetyNet’i kullanmak için bize kaydolan sağlık hizmetleri sunucuları denetledikleri bireysel sağlık hizmetleri uzmanlarını hizmetleri kullanması için yetkilendirebilir. “Kişisel veriler” veya “kişisel bilgiler” kavramlarını belli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin herhangi bir bilgi anlamında kullanırız. Bu Aydınlatma Metni geçerli gizlilik yasaları kapsamında sahip olabileceğiniz haklar hakkında bilgiler de sunar.

Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık, İsviçre veya Türkiye’de bulunuyorsanız, “Masimo”, Masimo Österreich GmbH, Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien, Avusturya’yı ifade etmektedir. Diğer ülke/yargı bölgelerinde bulunuyorsanız, “Masimo”, Masimo Americas, Inc. 52 Discovery, Irvine, 92618, ABD’yi ifade etmektedir.

Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, Kaliforniya yasaları tarafından size sunmamızın zorunlu olduğu ilave bilgiler için lütfen burada yer alan Kaliforniya Tüketici Gizlilik Yasası Gizlilik Politikamızı inceleyiniz.

Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık, İsviçre veya Türkiye’de bulunuyorsanız, yerel yasalarınız kapsamında size sunmamızın zorunlu olduğu ek bilgiler için lütfen aşağıdaki ilgili Yargı Bölgesine Özel Açıklamalar kısmına başvurun. 

Singapur, Hong Kong veya Japonya’da bulunuyorsanız, yerel yasalarınız kapsamında size sunmamızın zorunlu olduğu ek bilgiler için, lütfen burada yer alan Masimo Hizmetleri Genel Aydınlatma Metninin sonundaki ilgili Yargı Bölgesine Özel Açıklamalar kısmına başvurun. 

 

2. Ne tür kişisel bilgiler toplarız?

SafetyNet’i kullanan hastalar hakkında, aşağıda gruplandırdığımız, şu tür kişisel bilgileri toplarız:

 • Kayıt Bilgileri: SafetyNet için kaydolmak ve onu etkinleştirmek amacıyla kişisel bilgiler sunmanızı isteriz. Bunlara, adınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, yaşınız, doğum tarihiniz ve cinsiyetiniz dahildir.
 • Üçüncü Kişi İletişim Bilgileri: SafetyNet içinde belirli ayarları seçmenizi isteriz. Bunlara, bilgilerinizi ifşa etmek istediğiniz üçüncü kişilerin adları (ör., size bakım sağlaması için verilerinizi almak üzere belirlediğiniz sağlık hizmetleri uzmanları, arkadaşlarınız, aileniz veya herhangi diğer üçüncü kişi) ve onların iletişim bilgileri (ör., telefon numaraları ve e-posta adresleri) dahildir.
 • Cihaz Bilgileri: Bunlar, mobil cihazınız veya bilgisayarınıza ait bilgiler (ör., IP adresi, oturum kimlik bilgileri) dahil, SafetyNet ile bağlantı kurduğunuz herhangi bir cihazdan toplanan ve verilerinizi tespit etmek için kullanılan Masimo cihazının türü hakkında bilgilerdir.
 • Kullanım Bilgileri: Bunlar, SafetyNet’te oturum açtığınız zaman SafetyNet’i nasıl kullandığınız hakkında bilgilerdir. Mobil uygulama üzerinden sağladığınız rızanız ile, konum bilgilerinizi de toplarız.
 • Sağlık Bilgileri: Bunlar fiziksel hareketleriniz ve sağlığınız hakkında bilgilerdir (toplanan veri kategorileri verilerinizi tespit etmek için kullanılan cihazın türüne bağlıdır ve oksijen doygunluğunu, solunum sayısını, perfüzyon endeksini, nabız sayısını, Pleth Değişkenlik Endeksini, sıcaklığı ve bu ölçümlere ait mevcut ve geçmiş trendleri içerebilir).

SafetyNet’i kullanan sağlık hizmetleri uzmanları hakkında aşağıda gruplandırdığımız şu tür kişisel bilgileri toplarız:

 • Mesleki Bilgiler: Bir sağlık hizmetleri uzmanı olarak Masimo SafetyNet klinik portalına erişiminize izin vermek için kişisel bilgiler toplarız. Bunlara, adınız ve iletişim bilgileriniz ve çalıştığınız sağlık hizmetleri sunucusu hakkında bilgiler dahildir.
 • Cihaz Bilgileri: Bunlar, SafetyNet’e bağlandığınız herhangi bir cihazdan toplanan bilgilerdir; bilhassa IP adresi.
 • Kullanım Bilgileri: Bunlar, SafetyNet’te oturum açtığınız zaman SafetyNet’i nasıl kullandığınız hakkında bilgilerdir.

Sizden istediğimiz bilgileri sağlama zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Ancak, kişisel verilerinizi bize sağlamadığınız halde, SafetyNet’i kullanamayacaksınız.

Eğer bir hastaysanız, lütfen SafetyNet’e kişisel verilerini girmeden önce irtibat kişilerinizin onayını alın.

Bu Aydınlatma Metni kapsamında ilgili alt başlıklar (ör. Kayıt Bilgileri) aracılığı ile yukarıdaki kişisel bilgi gruplarına atıfta bulunmaktayız.

 

3. Kişisel verileri hangi kaynaklardan toplarız?

Eğer bir hastaysanız; Kayıt Bilgilerini, Cihaz Bilgilerini, Kullanım Bilgilerini ve Üçüncü kişi İletişim Bilgilerini doğrudan sizden toplarız. Ayrıca Sağlık Bilgilerini(i) SafetyNet’e bağladığınız tıbbi cihazlardan, (ii) SafetyNet ile bağlandığınız Apple Health ve Google Fit gibi diğer uygulamalardan ve (iii) kişisel verilerinizi bize aktarmaları için rıza verdiyseniz, hastaneler ve diğer sağlık hizmetleri sunucularından toplarız.

Eğer bir sağlık hizmetleri uzmanıysanız; Mesleki Bilgileri, Cihaz Bilgilerini ve Kullanım Bilgilerini doğrudan sizden toplarız. Ayrıca, Mesleki Bilgileri sizi denetleyen hastane veya diğer sağlık hizmetleri sunucularından da toplayabiliriz veya doğrulayabiliriz.

 

4. Kişisel bilgileri hangi amaçlar için kullanırız?

Topladığımız tüm kişisel veri kategorilerini şu amaçlarla kullanırız:

 • Size SafetyNet’i sunmak ve bizimle ilişkinizi yönetmek;
 • Taleplerinize yanıt vermek ve bunları yerine getirmek;
 • Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak;
 • Hizmetlerimizin performansını analiz etmek, sorunlarını gidermek ve onları geliştirmek;
 • İddialara karşı savunma sağlamak dahil, yasal haklarımızı kullanmak ve yasal menfaatlerimizi tahsis etmek, hileli, zararlı ve yasa dışı eylemlere karşı korumak ve
 • Veri koruma ve tüketici yasaları gibi geçerli yasalara uymak.

Ayrıca, yeniden organize olma, yeniden yapılanma, birleşme, satın alma veya varlıkların devri gibi işlemleri başlatırsak (“İşletme Devri”), bu İşletme Devrini gerçekleştirmek için de kişisel bilgilerinizi kullanabiliriz.

 

5. Kişisel verilerinizi kime ifşa ederiz, kiminle paylaşırız veya kime aktarırız?

SafetyNet’i kullanan hastaların kişisel verileri aşağıdakilere ifşa edilebilir, bunlarla paylaşılabilir veya bunlara aktarılabilir:

(i)             bakımınızı ve durumunuzu yönetmek amacıyla sağlık hizmetleri sunucunuzun, rızanızla, kişisel verilerinize erişmesi ve indirmesi için yetkilendirdiği sağlık hizmetleri uzmanları. Tarafınızdan yetkilendirildikten sonra, bu sağlık hizmetleri uzmanları ve sağlık hizmetleri sunucuları SafetyNet’i kullanmadan kişisel verilerinize yerel olarak erişme ve indirme seçeneğine sahip olacaktır; ve

(ii)            kişisel verilerinizi paylaşmak için sizin seçtiğiniz üçüncü kişiler. Eğer kişisel verilerinizi almak için bir irtibat kişisi atarsanız, söz konusu irtibat kişisini mobil uygulamadan irtibat kişisi olarak çıkardığınız veya SafetyNet’i devreden çıkardığınız ana kadar kişisel verilerinizi bu irtibat kişisine ifşa edebiliriz.

SafetyNet’i kullanan sağlık hizmetleri uzmanlarının kişisel verileri, sağlık hizmetleri sunucunuzun SafetyNet’i kullanmasını yönetmesi amacıyla, sizi denetleyen hastane veya diğer sağlık hizmetleri sunucusuna ifşa edilebilir.

İster bir hasta isterse sağlık hizmetleri uzmanı olun, kişisel verileriniz, SafetyNet’i geliştiren, işleten ve destekleyen Masimo çalışanlarına ve bağlı veya bağlı olmayan veri işleyenlere (ör. hizmet sağlayıcılar) ifşa edilebilir, onlarla paylaşılabilir veya onlara aktarılabilir. Masimo, kişisel verilerinizi işlemek için Avrupa Ekonomik Alanı, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Birleşik Devletler’deki veri işleyenleri kullanır.

Bir İşletme Devri durumunda, geçerli yasalara göre kişisel verilerinizi satın alan veya iltihak olunan kuruluşa aktarabiliriz.

 

6. Kişisel verilerinizi ne kadar süreyle saklarız?

Genel olarak, kişisel verileri toplama amacımızı yerine getirmek için gerekli olan süre kadar saklarız (“Genel Saklama Süresi”); meğer ki saklama belirtilen durumlardan kaynaklasın: (1) geçerli yasalar kişisel verilerinizi Genel Saklama Süresinin ötesinde yasal olarak belirlenmiş bir süre için saklamamızı zorunlu kıldığında. Bu durumlarda, söz konusu kişisel verileri silmeden önce yasal olarak belirlenmiş süre için saklarız; (2) kişisel verilerinizin lehinize veya aleyhinize potansiyel dava(lar) ile ilgili olması durumunda. Bu durumlarda, yasal davanın açılması için gereken süre zarfında veya açılmış ise, kişisel verilerin davanın sonuçlanması veya herhangi bir temyiz için gerekli olduğu süre kadar; (3) bir mahkeme emri, mahkeme celbi veya başka bir yasal emir ile kişisel verilerinizi saklamamız istenirse ve (4) kişisel verilerinizi onları topladığımız amaçların artık geçerli olmadığını doğrulamak ve ardından verileri silmek için gereken makul süre boyunca tutacağız.  Belirli kişisel veriler için bu istisnalardan herhangi birinin geçerli olması durumunda, istisnanın geçerli olduğu süre boyunca kişisel verilerinizi saklayacağız. Özel olarak kişisel verilerinizi ne kadar süreyle sakladığımız hakkında daha fazla bilgi için, lütfen privacy@masimo.com adresine e-posta gönderiniz.

 

7. Kişisel verileri nasıl koruruz?

Topladığımız kişisel verileri, kaybetme, kötüye kullanma ve yetkilendirilmemiş işlemeye karşı hizmet sağlayıcılarımızla veri koruma sözleşmeleri yapmak ve aktarım halindeki ve durağan haldeki kişisel verileri şifreleme gibi önlemler dahil, korumayı amaçlayan adımlar attık. Bununla birlikte, kullanıcılar için güvenli ve itimat edilebilir bir çevrim içi deneyim yaratmak için çaba sarf etmemize rağmen, internet aracılığıyla bizim gönderdiğimiz veya bize gönderilen herhangi bir iletişimin veya materyalin doğruluğu ve güvenliği garanti edilememektedir. SafetyNet’e erişmek için kullandığınız kullanıcı adı ve şifrenizi korumak ve kullanıcı adı ve şifrenizin tehlike altında olduğundan şüphelendiğiniz zaman aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle derhal iletişime geçmek sizin sorumluluğunuzdur.

 

8. Çocuklar

Çocuklar hakkında kişisel verileri yalnızca ebeveynlerinin ve yasal vasilerinin onayıyla toplarız. SafetyNet’i kullanmak için en az 18 yaşında olmanız gerekmektedir. Çocuklar Masimo donanım ürünlerini yalnızca sağlık hizmetleri sunucularının ve ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin talimatları doğrultusunda, gözetimleri altında ve onayları ile kullanabilirler.

 

9. Haklarınız

Geçerli veri gizliliği ve koruma yasaları kapsamında, size ilişkin sakladığımız bilgilere erişim, bunları gözden geçirme, değiştirme veya silme dahil olmak üzere haklara sahip olabilirsiniz. Geçerli gizlilik yasaları kapsamında sahip olabileceğiniz herhangi bir hakkı kullanmak için talepte bulunmak üzere, lütfen aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümündeki iletişim bilgilerini kullanarak ve talebinizi açıkça belirterek bizimle iletişime geçin. Geçerli gizlilik yasaları kapsamında haklarınız varsa ve talebiniz bu yasaların gerekliliklerine uygunsa, haklarınızın gereğini yerine getireceğiz ve yasanın zorunlu kıldığı zaman zarfında size yanıt sağlayacağız.

 

10. Bu Aydınlatma Metninin Etkisi; Değişiklikler

Bu Aydınlatma metni, kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanımı ve bize ifşası ile ilgili olarak geçerli olan diğer bildirimler, sözleşme hükümleri ve rıza hükümleri ile birlikte geçerlidir. Zaman zaman bu Aydınlatma Metnini, değiştirilmiş belgeyi SafetyNet aracılığıyla erişilebilir hale getirerek ve yukarıdaki “son güncelleme” tarihini güncelleyerek değiştirebiliriz. Bu Aydınlatma Metninin önceki versiyonlarında belirtilen amaçlarla uyumlu olmayan herhangi bir amaç için kişisel bilgilerinizi işlemeden önce geçerli yasaların gerektirdiği durumlarda ayrıca rızanızı alacağız.

 

11. Bizimle İletişime Geçin

Gizlilikle ilgili sorularınız veya endişeleriniz varsa, lütfen veri gizliliği bölümü ile privacy@masimo.com adresi üzerinden iletişime geçiniz.

 

KISIM II

Yargı Bölgesine Özel Açıklamalar - Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve İsviçre’deki kullanıcılar için

İçindekiler Listesi  

1.      Hangi yasalar geçerlidir?

2.      Veri sorumlusu kimdir?

3.      Masimo hangi veri işleme hukuki sebeplerine dayanır

4.      Kişisel verileriniz nerede işlenir ve kişisel verilerinizi neye dayanarak yurtdışına aktarırız?

5.      Haklarınız

1. Hangi yasalar geçerlidir?

 • AEA’da bulunuyorsanız, kişisel verilerinizin işlenmesi için AB Genel Veri Koruma Tüzüğü geçerlidir.
 • BK’da bulunuyorsanız, kişisel verilerinizin işlenmesi için BK Genel Veri Koruma Tüzüğü geçerlidir.
 • GDPR”a atıflar bulunduğunuz ülkede geçerli olan Genel Veri Koruma Düzenlemesi’ne atıflar anlamına gelmektedir.
 • İsviçre’de bulunuyorsanız, sizin için İsviçre Federal Veri Koruma Yasası’nın (“FDPA”) hükümleri için geçerlidir. Aşağıda GDPR’a yapılan atıflar benzer şekilde FDPA’ya yapılan atıflar olarak yorumlanacaktır.
 • Eğer bu bölümde, AEA, BK ve İsviçre’deki kullanıcılar için GDPR'da tanımlanan bir terim kullanırsak , bu terim GDPR'daki ile aynı anlama gelmektedir. 

  

2. Veri sorumlusu kimdir?

Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien, Avusturya adresinde mukim Masimo Österreich GmbH. Veri koruma görevlisi ile privacy@masimo.com adresinden iletişim kurabilirsiniz. BK GDPR temsilcisi, Masimo Europe Limited, Matrix House, Basing View, Basingstoke - Hampshire RG21 4DZ’dir.

 

3. Masimo hangi veri işleme hukuki sebeplerine dayanır?

Hastaların Sağlık Bilgileri için, GDPR Madde 9(2) kapsamında işlemenin hukuki sebebi açık rızanızdır. Sağlık verileri özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilir. Rızanızı herhangi bir zamanda geri alma hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu geri alma, geri almadan önce rızanıza bağlı veri işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemez. Ancak, rızanın geri alınmasından sonra, artık size SafetyNet’i sunamayacağız. Veri sahibinin önemli çıkarlarını korumak veya yasal hak taleplerinde bulunmak, kullanmak ve bunları savunmak için veri işlemenin gerekli olduğu hafifletici sebeplerin var olduğu durumlarda, özel nitelikli kişisel verileri işlemenin hukuki sebebi, GDPR Madde 9(2)’de belirtilen başka bir hukuki sebep olabilir.

Sağlık Bilgileri olmayan kişisel verilerin işlenmesi için hukuki sebepler şunlardır:

 • KVKK Madde 5(s)(c) (“Sözleşme İfası Hukuki Sebebi”) gereğince sizinle bir sözleşmeyi ifa etmek veya bir sözleşme akdetmeden önce talebiniz üzerine adımlar atmak için gerekliyse;
 • GDPR Madde 6(1)(c) (“Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi”) gereğince geçerli bir yasal yükümlülüğümüze uymak için gerekliyse;
 • GDPR Madde 6(1)(f) (“Meşru Menfaat Hukuki sebebi”) gereğince meşru bir menfaati, o menfaatin ve sizin gizliliğiniz ve diğer temel menfaatlerin değerlendirilmesine bağlı olarak gerçekleştirmemiz için gerekliyse veya
 • GDPR Madde 6(1)(a) (“Rıza Hukuki Sebebi”) gereğince rızanıza bağlı olarak. Bu durumlarda, ileriye dönük olarak geçerli olmak üzere istediğiniz zaman rızanızı geri alabilirsiniz.

Aşağıda daha detaylı bilgi sağlanmıştır. Belirli kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen privacy@masimo.com adresi ile iletişime geçin.

Kullanım, ifşa, paylaşma ve aktarma amaçları

Hukuki Sebep ve Meşru Menfaat

Size SafetyNet’i sunmak ve bizimle ilişkinizi yönetmek.

 • İşlemeyi gerçekleştirmemiz yasal olarak zorunluysa (örneğin veri koruma yasaları kapsamında haklarınızı kullanma taleplerinize yanıt vermek), Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi.
 • İşlemeyi gerçekleştirmemiz sizinle bizim aramızdaki sözleşme tarafından zorunlu kılındıysa, Sözleşme İfası Hukuki Sebebi.
 • Tüm diğer durumlarda, Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, size ve diğer kullanıcılara iyi deneyim sunmak, sözleşmeye dayalı ve yasal haklarımızı idare etmek ve ifa etmek ve iş operasyonlarımızı ve üçüncü kişilerle ilişkilerimizi yönetmek.

 

Taleplerinize yanıt vermek ve yerine getirmek.

 • Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, yorumlarınıza, taleplerinize ve diğer iletişimlere bize olumlu etkide bulunacak, uygun bir şekilde yanıt vermek.

Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak ve performansını analiz etmek, sorunlarını gidermek ve onları geliştirmek;

 • Eğer işlemeyi gerçekleştirmemiz yasal olarak zorunluysa (örneğin, GDPR gereğince hizmetlerimizi güvenceye almak), Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi.
 • İşlemeyi gerçekleştirmemiz sizinle bizim aramızdaki sözleşme tarafından zorunlu kılındıysa, Sözleşme İfası Hukuki Sebebi.
 • Tüm diğer durumlarda, Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, size ve diğer kullanıcılara iyi deneyim sunmak, sözleşmeye dayalı ve yasal haklarımızı idare etmek ve ifa etmek ve iş operasyonlarımızı ve üçüncü kişilerle ilişkilerimizi yönetmek.

 

Yasal haklarımızı kullanmak, hukuki menfaatlerimizi korumak ve tahsis etmek ve hileli, zararlı ve yasa dışı eylemlere karşı korumak.

 • Eğer işlemeyi gerçekleştirmemiz yasal olarak zorunluysa (örneğin, ceza yasası kapsamında kişisel verileri yetkili kolluk kuvvetlerine ifşa etmek), Yasal Yükümlülük Hukuki Sebebi.
 • İlgili Masimo Hizmeti için geçerli olan koşullara bağlı olarak işlememiz sözleşme tarafından zorunlu kılındıysa, Sözleşme İfası Hukuki Sebebi.
 • Tüm diğer durumlarda, Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, yasal haklarımızı kullanmak, hukuki menfaatlerimizi  savunmak ve tahsis etmek ve hileli, zararlı ve yasa dışı eylemlere karşı korumak.

 

Veri koruma ve tüketici yasaları gibi geçerli yasalara uymak.

 • Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi.

Bir İşletme Devrini Gerçekleştirmek

 • Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, yönetim ekibimizin iş çıkarlarımız için yararlı olduğuna inandığı bir İşletme Devrine katılmak.
 • Ancak, kişisel bilgilerinizi, bu Aydınlatma Metni ile bağdaşmayan herhangi bir yeni amaç için kullanmak istersek, rızanızı almaya çalışacağız ve söz konusu rızayı verdiğiniz takdirde, Rıza Hukuki Sebebi geçerlidir.

 

4. Kişisel verileriniz nerede işlenir ve kişisel verilerinizi neye dayanarak yurtdışına aktarırız?

Hastaların açık rızasıyla, kişisel verilerinizi SafetyNet’te seçtiğiniz kişilere ve sağlık hizmetleri sunucularına ifşa ederiz, onlarla paylaşırız ve onlara aktarırız ve bunlar Avrupa Ekonomik Alanı, İsviçre veya BK içinde veya dışında olabilirler.

Masimo, SafetyNet’i Avrupa Ekonomik Alanı’nda (Frankurt, Paris ve Dublin) ve zaman zaman, örneğin sorun giderme için gerekliyse, Avrupa Ekonomik Alanı dışında, Birleşik Devletler veya İsviçre’de bulunan bağlı kuruluşlarının ve bağlı olmayan hizmet sağlayıcılarının desteği ile yürütür. Fransa’da, HDS (Hasta Verileri Barındırıcısı) belgeli barındırma (host) hizmeti kullanırız.

Kişisel verilerinizi yalnızca Avrupa Komisyonu, İsviçre ve BK’nın (geçerli olduğu şekilde) yeterli düzeyde veri korumasına sahip olduklarına karar verdiği ülkelere veya tüm alıcıların yeterli düzeyde veri koruması sunduklarından emin olmak için tedbirler aldığımız ülkelere aktarırız. Bunu, örneğin, Standart Sözleşme Hükümlerine dayalı olarak uygun veri aktarma sözleşmeleri yaparak ve uygun olduğu şekilde veri aktarma düzenlemelerinin veri koruma değerlendirmelerini yaparak gerçekleştiririz. Veri aktarma sözleşmelerine, yukarıda verilen iletişim bilgilerini kullanarak talepte bulunarak erişmeniz mümkündür.

 

5. Haklarınız.

Lütfen buradan Masimo Hizmetleri Genel Aydınlatma Metni’de bulunan “AVRUPA EKONOMİK ALANI (AEA), BİRLEŞİK KRALLIK (BK) VE İSVİÇRE’DE BULUNUYORSANIZ” başlıklı bölüm altındaki “Haklarınız” başlıklı alt bölüme bakınız.

 

KISIM III

Yargı Bölgesine Özel Açıklamalar - Türkiye’deki kullanıcılar için

İçindekiler Listesi  

1.      Hangi yasalar geçerlidir?

2.      Veri sorumlusu kimdir?

3.      Masimo hangi veri işleme hukuki sebeplerine dayanır

4.      Kişisel verileriniz nerede işlenir ve kişisel verilerinizi neye dayanarak yurtdışına aktarırız?

5.      Haklarınız

1. Hangi yasalar geçerlidir?

Türkiye’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”). Eğer bu bölümde, Türkiye’deki kullanıcılar için KVKK'da  tanımlanan bir terim kullanırsak, bu terim KVKK'daki ile aynı anlama gelmektedir.

 

2. Veri sorumlusu kimdir?

Mariahilfer Straße 136, 1150 Wien, Avusturya adresinde mukim Masimo Österreich GmbH. Veri koruma görevlisi ile privacy@masimo.com adresinden iletişim kurabilirsiniz.

 

3. Masimo hangi veri işleme hukuki sebeplerine dayanır?

Hastaların Sağlık Bilgileri için, KVKK Madde 6 kapsamında işlemenin hukuki sebebi açık rızanızdır. Sağlık verileri özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilir. Rızanızı herhangi bir zamanda geri alma hakkınız bulunmaktadır. Söz konusu geri alma, geri almadan önce rızanıza bağlı veri işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemez. Ancak, rızanın geri alınmasından sonra, artık size SafetyNet’i sunamayacağız. Veri sahibinin önemli çıkarlarını korumak veya yasal hak taleplerinde bulunmak, kullanmak ve bunları savunmak için veri işlemenin gerekli olduğu hafifletici sebeplerin var olduğu durumlarda, özel nitelikli kişisel verileri işlemenin hukuki sebebi, KVKK Madde 6(3)’de belirtilen başka bir hukuki sebep olabilir.

Sağlık Bilgileri olmayan kişisel verilerin işlenmesi için hukuki sebepler şunlardır:

 • KVKK Madde 5(s)(c) (“Sözleşme İfası Hukuki Sebebi”) gereğince sizinle bir sözleşmeyi ifa etmek veya bir sözleşme akdetmeden önce talebiniz üzerine adımlar atmak için gerekliyse;
 • KVKK Madde 5(2)(ç) (“Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi”) gereğince geçerli bir yasal yükümlülüğümüze uymak için gerekliyse;
 • KVKK Madde 5(2)(f) (“Meşru Menfaat Hukuki Sebebi”) gereğince meşru bir menfaati, o menfaatin ve sizin gizliliğiniz ve diğer temel menfaatlerin değerlendirilmesine bağlı olarak gerçekleştirmemiz için gerekliyse; veya
 • Rızanız temelinde (“Rıza Hukuki Sebebi”). Bu durumlarda, ileriye dönük olarak geçerli olmak üzere istediğiniz zaman rızanızı geri alabilirsiniz.

Aşağıda daha detaylı bilgi sağlanmıştır. Belirli kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki sebepleri hakkında daha fazla bilgi için, lütfen privacy@masimo.com adresi ile iletişime geçin.

Kullanım, ifşa, paylaşma ve aktarma amaçları

Hukuki Sebep ve Meşru Menfaat

Size SafetyNet’i sunmak ve bizimle ilişkinizi yönetmek.

 • İşlemeyi gerçekleştirmemiz yasal olarak zorunluysa (örneğin veri koruma yasaları kapsamında haklarınızı kullanma taleplerinize yanıt vermek), Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi.
 • İşlemeyi gerçekleştirmemiz sizinle bizim aramızdaki sözleşme tarafından zorunlu kılındıysa, Sözleşme İfası Hukuki Sebebi.
 • Tüm diğer durumlarda, Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, size ve diğer kullanıcılara iyi deneyim sunmak, sözleşmeye dayalı ve yasal haklarımızı idare etmek ve ifa etmek ve iş operasyonlarımızı ve üçüncü kişilerle ilişkilerimizi yönetmek.

 

Taleplerinize yanıt vermek ve yerine getirmek.

 • Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, yorumlarınıza, taleplerinize ve diğer iletişimlere bize olumlu etkide bulunacak, uygun bir şekilde yanıt vermek.

Hizmetlerimizin güvenliğini sağlamak ve performansını analiz etmek, sorunlarını gidermek ve onları geliştirmek;

 • Eğer işlemeyi gerçekleştirmemiz yasal olarak zorunluysa (örneğin, GDPR gereğince hizmetlerimizi güvenceye almak), Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi.
 • İşlemeyi gerçekleştirmemiz sizinle bizim aramızdaki sözleşme tarafından zorunlu kılındıysa, Sözleşme İfası Hukuki Sebebi.
 • Tüm diğer durumlarda, Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, size ve diğer kullanıcılara iyi deneyim sunmak, sözleşmeye dayalı ve yasal haklarımızı idare etmek ve ifa etmek ve iş operasyonlarımızı ve üçüncü kişilerle ilişkilerimizi yönetmek.

 

Yasal haklarımızı kullanmak, hukuki menfaatlerimizi korumak ve tahsis etmek ve hileli, zararlı ve yasa dışı eylemlere karşı korumak.

 • Eğer işlemeyi gerçekleştirmemiz yasal olarak zorunluysa (örneğin, ceza yasası kapsamında kişisel verileri yetkili kolluk kuvvetlerine ifşa etmek), Yasal Yükümlülük Hukuki Sebebi.
 • İlgili Masimo Hizmeti için geçerli olan koşullara bağlı olarak işlememiz sözleşme tarafından zorunlu kılındıysa, Sözleşme İfası Hukuki Sebebi.
 • Tüm diğer durumlarda, Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, yasal haklarımızı kullanmak, hukuki menfaatlerimizi  savunmak ve tahsis etmek ve hileli, zararlı ve yasa dışı eylemlere karşı korumak.

 

Veri koruma ve tüketici yasaları gibi geçerli yasalara uymak.

 • Yasal Yükümlülükler Hukuki Sebebi.

Bir İşletme Devrini Gerçekleştirmek

 • Meşru Menfaat Hukuki Sebebi - yani, yönetim ekibimizin iş çıkarlarımız için yararlı olduğuna inandığı bir İşletme Devrine katılmak.
 • Ancak, kişisel bilgilerinizi, bu Aydınlatma Metni ile bağdaşmayan herhangi bir yeni amaç için kullanmak istersek, rızanızı almaya çalışacağız ve söz konusu rızayı verdiğiniz takdirde, Rıza Hukuki Sebebi geçerlidir.

 

4. Kişisel verileriniz nerede işlenir ve kişisel verilerinizi neye dayanarak yurtdışına aktarırız?

Hastaların açık rızasıyla, kişisel verilerinizi SafetyNet’te seçtiğiniz kişilere ve sağlık hizmetleri sunucularına aktarırız ve bunlar Türkiye içinde veya dışında olabilirler. Masimo, SafetyNet’i Avrupa Ekonomik Alanı’nda (Frankurt, Paris ve Dublin) ve zaman zaman, örneğin sorun giderme için gerekliyse, Avrupa Ekonomik Alanı dışında, Birleşik Devletler veya İsviçre’de bulunan bağlı kuruluşlarının ve bağlı olmayan hizmet sunucularının desteği ile yürütür. Uygun veri aktarımı sözleşmeleri yaparak hizmet sağlayıcıların yeterli düzeyde veri koruması sağladıklarından emin olmak için adımlar atarız.

 

5. Haklarınız.

Lütfen buradan Masimo Hizmetleri Genel Aydınlatma Metni içindeki “TÜRKİYE’DE BULUNUYORSANIZ” başlıklı bölümün “Haklarınız” başlıklı alt bölümüne bakınız. 

 

PLCO-005649/PLMM-12198A-0122